Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srazy

 

MIROSLAV SOPUCH,Bratří Jaroňků 17, Nový Jičín,                             
 


 

                              
                   
 
 
druhého, pravidelného srazu KLUBU štramberských rodáků z KOPCE.
 
Sraz klubových členů se uskutečnil v  sobotu 30. května 2009 (týden po Štramberské pouti) v pensionu „STARÁ ŠKOLA“, Náměstí č.p.18 (v zasedačce – staré sborovně) ve Štramberku.
Sraz klubistů se konal u „stojánku“ (je to pravidlo), tam kde stojí chaloupka – dřevěnice „PERNÍKOVKA“ - Na KOPCI ve Štramberku.
Uvítání příchozích členů proběhlo od 15.00 do 16.00 hodin perlivým přípitkem. Pro mnohé příchozí bylo toto setkání rodáků znovu velmi dojemné, kdy dávné vzpomínky opět ožily. Mezi příchozími byli i dva členové, kteří se v r. 2008 nemohli zúčastnit. Účast a dochvilnost opět vzorová. Následovala společná prohlídka okolí KOPCE a nezbytné fotografování vč. společného fota.
Další prohlídkou pak již byla naše stará, dobrá škola s konečnou v „1. třídě“ - jídelně, kde již bylo připraveno stolování pro „hodování“. Následoval přípitek na shledání a příjemný pobyt přednesený naší presidentkou. Po pozdním obědě se klubisté přemístili do zasedačky na další klubovou činnost a další občerstvení.
Občerstvení zajištěno skvělé, personál pensionu se staral vzorově. V průběhu srazu se konala ochutnávka donesených, místních, speciálních, domácích produktů.
Program srazu klubových členů… přivítání členů a noviců MISOu. Seznámení přítomných s činností za uplynulý rok. V papírové formě předán zápis z ustavujícího srazu, listina přítomných a adresář členů. „Válek“ se pak následně blýsknul předvedením fotogalerie z roku 2008, vč. nových snímků z únorového setkání některých členů na sněhu (21.02.2009 na běžkách … okolo Červeného kamene v Kopřivnici).
MISA ještě informoval o umístění presentace (stránek) KLUBU na internetu: www.rodacikopec.ic.cz
Dalším bodem programu byla ukázka a presentace (hlavní putovní pohár – s emblémem sportovní disciplíny a pohár pro vítěze, stylové medaile, diplomy, cena útěchy) odměn pro hlavní bod programu - sportovní disciplína (pro všechny rodáky bez rozdílu věku, pohlaví a délky vlasů) – turnaj o PUTOVNÍ POHÁR pro HOD ŠIPEK na terč. Presentace vzbudila opět ovace, nadšení a motivaci sportovního klání, které v minulosti na KOPCI bylo vždy běžné.
Celkovým, nečekaným a šťastným vítězem se stal novic K. David, který ve finálovém souboji porazil naši Božku. Po ukončení klání následovalo dekorování - předání cen a odměn presidentkou a posledním vítězem („MADLA“ nezapomněl a přinesl ten hlavní, putovní pohár). Hodnocení prvních tří, nejlepšího výkonu a útěcha posledního.
Hlavní fotograf „VÁLEK“ pilně od prvopočátku setkání rodáků sledoval průběh a celé dění srazu a později sestaví pokračování galerie fotek – momentek na CD, vč. fotoalba v papírové podobě.
Po druhé večeři sraz rodáků pokračoval volnou zábavou – zašlé, ale stále živé vzpomínky dávného mládí, prohlídka dobových foto, společný zpěv, kytara.
V pozdních, večerních hodinách přátelský a vydařený sraz končí s přáním opětného setkání rodáků zase za rok (týden po Štramberské pouti).
Závěrem:
1. Výzva z dřívějška: je zde široké plénum ze ZDRAVÉHO JÁDRA rodáků.
 
2. Nové směry činnosti a aktivity:
* Pro rozšíření programu srazu o něco nového, zajímavého, poutavého bude radě starších předložen určitý návrh k odsouhlasení a promyšlení jeho aplikace.
* Byla vyslyšena výzva od „MADLY“ versus MISA na prestižní utkání ve stolním tenisu a bowlingu.
 
3. Na základě bohaté a kritické diskuze klubistů na dění v okolí KOPCE (negativní vliv turistického ruchu) vyplynulo následující MOTTO:
** Minimalizace negativního, nadměrného množství ODPADU … lze řešit umístěním odpadových košů na exponovaných, turistických trasách vč. následného svozu nebo alespoň řešit častějším a hlavně pravidelným odvozem těch stávajících odpadových nádob. Slušně vychovaní turisté rádi odloží odpad do nádoby, ale když nemají kde, tak využívají ty, které mají nejblíže a to jsou nádoby pro komunální odpad občanů města.
** Provádění důsledného, hlavně častějšího plošného úklidu veřejného prostranství a to zejména odpadu od vzrostlé zeleně apod..
** Zajištění omezení nadbytečné automobilové dopravy na KOPCI vzhledem k provozu areálu TRÚBA.
** Při provádění zimní údržby úzkých uliček na KOPCI omezení množství solení zasněžených komunikací vhodnější technikou a technologií.
 
Ve Štramberku, 30.5.2009                                                                                                Sepsal: Miroslav Sopuch